Samen broeden op ideeën!

by murdirrty

Goedenavond,

Vroeger dachten we altijd dat kunstenaars eenzame mensen waren. Ze zouden 24/7 bezig zijn in hun kelder om hun werk te perfectioneren. Om hun creativiteit te stimuleren, zouden ze veel drinken en drugs gebruiken. Dit kon uiteindelijk gaan leiden tot depressiviteit. Kijk maar naar de brieven van Van Gogh die hij stuurde naar zijn broer. Maar onze visie over de hedendaagse kunstenaar is veranderd. In plaats van op ideeën te broeden in hun kelder, vestigen ze steeds vaker in een broedplaats.

Wat is nou een broedplaats?

Gemeente Den Haag omschrijft een broedplaats als een complex met werk- en oefenruimten voor kunstenaars. Er is daar ruimte voor individuele kunstenaars en groepen om hun werk te produceren en te presenteren. Hiermee kunnen ze dus goedkoop een werkruimte bieden aan de creatievelingen. Vroeger werd dit vaak geassocieerd met krakers, maar tegenwoordig zien zelfs de gemeente het belang ervan in om broedplaatsen te steunen in de gemeentes. Bekende broedplaatsen zijn Vechtclub XL in Utrecht en A Lab in Amsterdam.

Maar waarom steunen gemeentes dit initiatief opeens wel?

Ja, dat is een zeer goede vraag. Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom gemeentes broedplaatsen steunen. Ten eerste verzorgt de komst van de broedplaats voor invulling van panden die leegstaan. Door het feit dat ze leegstaan, wordt er ook geen geld betaald voor de ruimte. Door de komst van de kunstenaar in deze panden, kunnen ze hergebruikt worden, zodat er uiteindelijk wel geld uit te verdienen is. Daarnaast is het bewezen dat een broedplaats ervoor zorgt dat de leefbaarheid en de identiteit van een wijk stimuleert. Veel broedplaatsen organiseren activiteiten in en rondom de wijk, om buurtparticipatie te ondersteunen. Uiteindelijk kan het ook zijn dat ze de creatieve klasse in hun gemeente willen steunen. In 2002 heeft namelijk Richard Florida de creatieve klasse als belangrijkste economische motor van de 21e eeuw benoemd. Dit kan ook voor veel gemeentes de doorslag zijn geweest.

Waarom is dit dan een trend?

De kunstenaar verplaatst zich van locatie. Van het werken vanuit een atelier thuis, naar het huren van een pand in een broedplaats. Hierdoor heb je verschillende creatieve mensen allemaal onder één dak. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor het kunstenaarschap zelf denk ik. De kunstenaar wordt nu uitgedaagd om ook met andere mensen in zijn broedplaats te praten. Dit kan leiden tot samenwerkingen, projecten of inspiratie. Voorbeeld hiervan is De Klub, die een restaurant mogen openen in Vechtclub XL voor bezoekers en huurders. Bij de inrichting ervan, worden ze geholpen door VOID interieurarchitectuur en Suzan Becking mag het koffieservies ontwerpen. Het zijn allemaal mensen die zijn gevestigd in Vechtclub XL.

Daarnaast zullen er broedplaatsen blijven bestaan. Zoals ik al zei, is het DE OPLOSSING voor leegstand. Veel gemeentes zullen dat dan ook snel inzien en dan ook inzetten om de culturele sector in hun gemeente te stimuleren.

Bronnen:

Gemeente Den Haag (14 april 2014). Subsidie Broedplaatsen. Geraadpleegd op 4 mei 2014, via http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/kunst-en-cultuur/to/Subsidie-broedplaatsen-1.htm

Wijngaard, D. van der. (5 februari 2013). Creatieve broedplaatsen als antwoord tegen leegstand? Geraadpleegd op 4 mei 2014, via http://www.conceptional.nl/2013/02/nl-creatieve-broedplaatsen-als-antwoord-tegen-leegstand/

Wopereis, W. (1 mei 2014). Beyond de Broedplaats, beleidsperspectief. Geraadpleegd op 4 mei 2014, via http://www.dearchitect.nl/nieuws/2014/04/30/beyond-de-broedplaats-beleidsperspectief.html

Wopereis, W. ( 29 April 2014). Beyond de Broedplaats, initiatorsperspectief. Geraadpleegd op 4 mei, via http://www.dearchitect.nl/nieuws/2014/04/29/beyond-de-broedplaats-deel-1.html

Advertisements